თანამშრომლობა დიზაინის სისტემაში: 5 რჩევა დიზაინერებისა და დეველოპერებისთვის

თანამშრომლობა დიზაინის სისტემაში: 5 რჩევა დიზაინერებისა და დეველოპერებისთვის
19 აგვისტო 2022     2442

თანამშრომლობა დიზაინის სისტემაში: 5 რჩევა დიზაინერებისა და დეველოპერებისთვის

დიზაინის სისტემები ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ბიზნესისთვის. ამით თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ თანმიმდევრულ ბრენდირებას ყველა ციფრულ აქტივსა და პროდუქტში. ეს სისტემები აყალიბებს კავშირს დიზაინის გუნდის კრეატიულ გამოცდილებასა და დეველოპერების უფრო ტექნიკურ ცოდნას შორის, რაც უზრუნველყოფს, რომ ყველა პროექტი შესრულდეს მაღალი ხარისხით.

დიზაინის სისტემები აყალიბებს კავშირს დიზაინერების შემოქმედებით გამოცდილებასა და დეველოპერების ტექნიკურ ცოდნას შორის.

მაგრამ დიზაინის სისტემა ამას დამოუკიდებლად ვერ მიაღწევს. ჯერ კიდევ საჭიროა გუნდებს შორის თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის მაღალი დონე, რაც ხელს შეუწყობს დიზაინის სისტემის ფუნქციონირებას. ამის გარეშე, ბრენდის თანმიმდევრულობა დაირღვევა და პროექტები შეფერხდება.

როგორ მიიღწევა დიზაინის სისტემაში თანამშრომლობა? რა შეუძლიათ გააკეთოს გუნდმა ზუსტი და ეფექტური კომუნიკაციის უზრუნველსაყოფად?


1. გააერთიანეთ დიზაინერები და დეველოპერები საერთო ტერმინოლოგიით

დიზაინერის და დეველოპერის როლები ძალიან განსხვავებულია. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე როლი მუშაობს ერთი და იგივე მიზნისკენ, ისინი ამ მიზანს სხვადასხვა გზით აღწევენ. დიზაინერები ითვალისწინებენ იმ ფორმას, რომელსაც პროექტი მიიღებს, ხოლო დეველოპერი იყენებს მათ ტექნიკურ ცოდნას და უნარს ხედვის რეალიზებისთვის.

მარტივია, თუ არსებობს სრული გაგება, თუ რისი მიღწევაა საჭირო თითოეულ ეტაპზე. მაგალითად, თუ დიზაინერს აქვს ძალიან მარტივი ბრიფი, რომლის შედეგადაც მიიღება დიზაინი მხოლოდ რამდენიმე განსხვავებული ელემენტით, დეველოპერები შეძლებენ ამის რენდირებას ზედმეტი ძალისხმევის გარეშე . სამწუხაროდ, ეს ხშირად ასე არ არის. უფრო რთული დიზაინის პროექტებისთვის საჭიროა უფრო მჭიდრო გაანალიზება და გაგება.

საჭიროა საერთო ტერმინოლოგია, რომელსაც იყენებენ როგორც დიზაინერები, ასევე დეველოპერები პროექტის დროს: საერთო ენა, რომელსაც ესმის პროფესიონალთა ორივე ჯგუფი.


საიტის დიზაინი, საიტის დამზადება, მობილური აპლიკაციის დამზადება,websitis damzadeba,mobiluri aplikaciis damzadeba


2. ფაილების ორგანიზაციული მართვა

ღრუბლოვანი შენახვის ფუნქციები ამის მიღწევას მარტივს ხდის. ტოკენებისა და აქტივების ღრუბლოვანი შენახვის საშუალებით, ნებისმიერ გუნდს, მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, შეუძლია იპოვოთ საჭირო ფაილები. რა თქმა უნდა, ეს მაინც ერთ ფაქტორზეა დამოკიდებული: ფაილების დასახელებისა და შენახვის სტანდარტიზებული სისტემა, რომელსაც იყენებს ყველა გუნდი და გუნდის ყველა წევრი.


საიტის დიზაინი, საიტის დამზადება, მობილური აპლიკაციის დამზადება,websitis damzadeba,mobiluri aplikaciis damzadeba


3. თანამშრომლობა დიზაინის ტოკენის მართვაზე

ზემოთ განხილული საერთო ტერმინოლოგია შესანიშნავია ერთობლივი პროექტების განსახილველად და დიზაინერისა და დეველოპერის როლების საერთო ენით გაერთიანებისთვის. მაგრამ ეს უფრო შორს უნდა წავიდეს. ის უნდა იყოს ჩართული თავად დიზაინის სისტემაში.

ეს მიიღწევა დიზაინის ტოკენების სისტემატური გამოყენების გზით. როდესაც დიზაინის გუნდი იღებს გადაწყვეტილებას პროექტის განლაგების ან სტრუქტურის შესახებ, მათ შეუძლიათ შეინახონ ეს სისტემაში, როგორც დიზაინის ტოკენში. ტოკენი არის კონკრეტული ფაილი, რომელიც აცნობებს პროექტის შემუშავებას და საბოლოო რენდერირებას. დეველოპერებს უნდა შეეძლოთ ამ ტოკენზე წვდომა და ნახვა, თუ, როგორ უნდა იქნას გამოყენებული რენდერი.

დიზაინერებს შეუძლიათ გამოიყენონ უკვე არსებული ტოკენები, რომლებიც უკვე შენახულია სისტემაში, ან მათ შეუძლიათ შექმნან ახალი ტოკენები, რომლებიც სპეციფიკურია ამ კონკრეტული პროექტისთვის.


საიტის დიზაინი, საიტის დამზადება, მობილური აპლიკაციის დამზადება,websitis damzadeba,mobiluri aplikaciis damzadeba


4. შეინარჩუნეთ თანამშრომლობა რეალურ დროში დამხმარე ხელსაწყოებით

ის, რაც აქამდე ვისაუბრეთ, ითვლება თანამშრომლობად, მაგრამ ეს მხოლოდ თანამშრომლობის ელემენტარული ფორმაა. თანამედროვე დიზაინისა და განვითარების ფონზე, გუნდებმა უნდა იმუშაონ ერთად ეფექტურად, არა უბრალოდ დაასრულონ ერთი დავალება და გადასცენ ის შემდეგ გუნდს, არამედ იმუშაონ გვერდიგვერდ და სრული კომუნიკაციით.

იმისთვის, რომ ჯგუფებმა იმუშაონ გუნდურად, დასჭირდებათ ეფექტური კომუნიკაციის საშუალებები. ვიდეო კოლაბორაციის და შეტყობინებების უსაფრთხო ხელსაწყოები.


საიტის დიზაინი, საიტის დამზადება, მობილური აპლიკაციის დამზადება,websitis damzadeba,mobiluri aplikaciis damzadeba


დროა კონცეპტუალური ცვლილების, როდესაც საქმე დიზაინსა და განვითარებას ეხება. დიზაინერები და დეველოპერები არ არიან სრულიად ცალკეული სუბიექტები, რომლებიც მუშაობენ საკუთარი სცენარით და საუკეთესო პრაქტიკით. ისინი ერთი და იგივე მონეტის ორი მხარეა, რომლებიც ერთსა და იმავე მიზნებსა და ამოცანებს ახორციელებენ. თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის სწორი მიდგომით, მაღალეფექტური დიზაინის სისტემის მხარდაჭერით, ამ გაერთიანების მიღწევა ადვილია. დეა

დეა