ტექნიკური მხარდაჭერა

ვებ საიტს გამართული მუშაობისათვის ესაჭიროება ტექნიკური მხარდაჭერა.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

ვებ-საიტის მუშაობის უზრუნველყოფა.
ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა.
მოწოდებული კონტენტის განთავსება/რედაქტირება.
ვებ საიტის მონიტორნინგი.
ვებ ჰოსტინგის მონიტორნინგი.
ვებ ჰოსტინგის დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება.
საიტის სარეზერვო ასლების შენახვა.
ვებ გვერდის ცვლილება: ახალი მოდულებისა და გვერდების დამატება.

ჩვენი კლიენტები