მთავარი / სერვისები / Facebook მედია მენეჯმენტი

Facebook მედია მენეჯმენტი

თქვენი Facebook კამპანიის მართვისას ხდება მისი ყოველდღიური რედაქტირება. რეკლამების ტექსტისა და დიზაინის შეცვლა ისეთი რეკლამის შერჩევის საშუალებას იძლევა, რომელიც მაქსიმალურ ყურადღებას მიიპყრობს. ჩვენი გუნდი ყოველდღიურად დააკვირდება კამპანიის მსვლელობას, დააკორექტირებს შერჩეულ აუდიტორიას მომხმარებლის ქცევების მიხედვით და მაქსიმალურად მოარგებს თქვენთვის სასურველ ყოველდღიურ ბიუჯეტს.