ტექნიკური მხარდაჭერა

ვებ საიტს გამართული მუშაობისათვის ესაჭიროება ტექნიკური მხარდაჭერა.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

  • ვებ-საიტის მუშაობის უზრუნველყოფა.
  • ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა.
  • მოწოდებული კონტანტის განთავსება/რედაქტირება.
  • ვებ-საიტის მონიტორნინგი.
  • ვებ ჰოსტინგის მონიტორნინგი.
  • ვებ ჰოსტინგის დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება.
  • საიტის სარეზერვო ასლების შენახვა.
  • ვებ-გვერდის ცვლილება: ახალი მოდულებისა და გვერდების დამატება.

ჩვენი კლიენტები