საძიებო სისტემებში ოპტიმიზაცია

SEO ოპტიმიზაცია (Search Engine Optimization / საძიებო სისტემებისთვის ოპტიმიზაცია) მოიცავს, ვებგვერდის საძიებო სისტემებში მოწინავე პოზიციებზე მოხვედრას, სწორად დაგეგმილი საძიებო სიტყვების კომბინაციით.

SEO ოპტიმიზაცია იყოფა ორ ნაწილად On-Page ოპტიმიზაცია და Off-Page ოპტიმიზაცია. ჩვენ გაგიმართავთ ვებ საიტს Google-ის სტანდარტების დაცვით, რაც საშუალებას მოგცემთ მოიპოვოთ მოწინავე პოზიციები გუგლის საძიებო სისტემაში.


მაგალითი იხილეთ ბმულზე (სიტყვა: რემონტი, შედეგი: კერემონტი): რემონტი


ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

ვებ საიტის SEO ანალიზი: ვებ საიტის ტექნიკური ანალიზი, რაც გულისხმობს საიტის სწორ კოდირებას და საძიებო სისტემებისთვის მის შინაარსობრივ გამართვას.
კონკურენციის ანალიზი: SEO სტრატეგიის დაგეგმვისას მნიშვნელოვანია კონკურენტი ვებ საიტების კარგად შესწავლა და შეფასება იმისათვის, რომ სწორად შეირჩეს უფრო უკეთესი მექანიზმი კონკურენტებისათვის გადასასწრებად.
საძიებო სიტყვების დაგეგმვა/ანალიზი: მოწინავე პოზიციებზე გასვლისათვის აუცილებელია სწორი SEO სტრატეგიის შემუშავება, რომელიც გამომდინარეობს თქვენი საქმიანობისათვის შესაბამისი საძიებო სიტყვების სწორი კომბინაციით.