ტექნიკური მხარდაჭერა

ვებ საიტს გამართული მუშაობისათვის ესაჭიროება ტექნიკური მხარდაჭერა.

ჩვენ გთავაზობთ შემდეგ მომსახურებას:

ვებ-საიტის მუშაობის უზრუნველყოფა

ტექნიკური პრობლემების აღმოფხვრა.

მოწოდებული კონტენტის განთავსება/რედაქტირება.

ვებ საიტის მონიტორნინგი.

ვებ ჰოსტინგის მონიტორნინგი.

ვებ ჰოსტინგის დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება.

საიტის სარეზერვო ასლების შენახვა.

ვებ გვერდის ცვლილება: ახალი მოდულებისა და გვერდების დამატება.